• (đổi hướng từ Groping)
  /grəʊp /

  Thông dụng

  Động từ

  Dò dẫm, mò mẫm
  they grope for (after) the key to open the treasure
  họ mò tìm chìa khoá để mở kho báu
  to grope (one's way) in the dark
  dò dẫm đường trong đêm tối

  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X