• /praɪ/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + into, about) nhìn tò mò, nhìn tọc mạch, nhìn xoi mói
  Dò hỏi tò mò, dò hỏi xoi mói, tọc mạch; dính mũi vào (việc người khác...)

  Ngoại động từ

  Cạy nắp hộp (như) prise

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người tò mò, người tọc mạch (như) pryer

  Kỹ thuật chung

  đòn bẩy

  Xây dựng

  đòn bẩy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X