• /di'vout/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hiến dâng, dành hết cho
  to devote one's life to the revolutionary cause
  hiến đời mình cho sự nghiệp cách mạng
  to devote one's time to do something
  dành hết thời gian làm việc gì
  to devote oneself
  hiến thân mình


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X