• (đổi hướng từ Dangers)
  /'deinʤə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nguy hiểm, mối hiểm nghèo
  to be in danger
  bị nạn, lâm vào cảnh nguy hiểm
  to be out of danger
  thoát nạn, thoát khỏi cảnh nguy hiểm
  in danger of one's life
  nguy hiểm đến tính mạng
  to keep out of danger
  đứng ở ngoài vòng nguy hiểm, tránh được sự nguy hiểm
  danger money
  trợ cấp dành cho công việc nguy hiểm
  Nguy cơ, mối đe doạ
  a danger to peace
  mối đe doạ cho hoà bình
  the imperialist war
  nguy cơ chiến tranh đế quốc
  (ngành đường sắt) tín hiệu báo nguy
  on the danger list
  gần chết do bạo bệnh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nguy hiểm
  be a danger to
  gây nguy hiểm cho
  danger area
  khu vực nguy hiểm
  danger area
  vùng nguy hiểm
  danger indicator
  biển báo nguy hiểm
  danger point
  điểm nguy hiểm
  danger signal
  tín hiệu nguy hiểm
  danger warning
  báo hiệu nguy hiểm
  danger zone
  khu vực nguy hiểm
  danger zone
  vùng nguy hiểm
  electrical danger
  nguy hiểm về điện
  isolated danger mark
  cọc tiêu cách ly nguy hiểm
  radiation danger zone
  vùng bức xạ nguy hiểm

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  sự nguy hiểm, sự đe dọa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X