• /´kli:vidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chẻ, sự bổ ra
  (nghĩa bóng) sự phân ra, sự chia tách
  the cleavage of society
  sự phân ra giai cấp trong xã hội
  (địa lý,địa chất) tính dễ tách

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự bổ
  tính dễ tách (lớp)

  Hóa học & vật liệu

  khối nứt

  Xây dựng

  mảnh được chẻ ra
  sự chẻ theo thớ
  tính dễ chẻ thớ
  tính dễ tách
  eminent cleavage
  tính dễ tách hoàn toàn
  tính dễ tách thớ

  Y học

  sự phân cắt

  Điện lạnh

  sự lóc

  Kỹ thuật chung

  sự bọc
  sự chẻ
  sự tách
  sự tách lớp
  thớ lớp
  thớ nứt
  tính phân lớp

  Kinh tế

  sự phân hủy
  protein cleavage
  sự phân hủy protein

  Địa chất

  thớ chẻ, cắt khai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X