• /tɔ:nt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (hàng hải) rất cao (cột buồm)

  Danh từ

  Lời mắng nhiếc, lời chửi bới
  Sự nhận xét có tính chất mắng nhiếc, chửi bới
  Lời trêu chọc, lời chế nhạo
  Cái đích để chế giễu
  he became a taunt to his mates
  nó trở thành cái đích để bạn bè chế giễu

  Ngoại động từ

  Mắng nhiếc, chửi bới; trêu chọc, chế nhạo
  they taunt him with cowardice
  họ chửi nó là đồ hèn nhát

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X