• Kỹ thuật chung

  lao động gián tiếp

  Giải thích EN: The portion of labor input that is not directly involved in production but is required for its support, such as clerical or maintenance labor. Giải thích VN: Phần lao động đầu vào không trực tiếp liên quan đến sự sản xuất nhưng cần thiết, như lao động văn phòng hay bảo dưỡng.

  Kinh tế

  nhân công gián tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X