• /in´elidʒəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đủ tư cách, không đủ tiêu chuẩn; không đủ khả năng; không đạt tiêu chuẩn tòng quân

  Danh từ

  Người không đủ tư cách, người không đủ tiêu chuẩn; người không đủ khả năng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X