• (đổi hướng từ Disqualified)
  /dis'kwɔli¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho không đủ tư cách (giữ một nhiệm vụ gì...)
  Tuyên bố không đủ tư cách
  Loại ra không cho thi, sự truất quyền dự thi (của một người, một đội nào vi phạm điều lệ...)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X