• /´iηkliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời gợi ý xa xôi
  Sự hiểu biết qua loa; ý niệm mơ hồ
  Sự nghi nghi hoặc hoặc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X