• /klu:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đầu mối; manh mối
  to look for clues
  lần đầu mối
  Dòng tư tưởng; mạch câu chuyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X