• /,inspə'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hít vào, sự thở vào
  Sự truyền cảm
  Sự cảm hứng
  poetic inspiration
  hứng thơ, thi hứng
  Cảm nghĩ, ý nghĩ hay chợt có
  Người truyền cảm hứng, vật truyền cảm hứng
  (tôn giáo) linh cảm

  Chuyên ngành

  Y học

  hít vào

  Kỹ thuật chung

  sự hút vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X