• (đổi hướng từ Inverting)
  /in´və:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) vòm võng xuống
  (tâm lý học) người yêu người cùng tính; người đồng dâm

  Ngoại động từ

  Lộn ngược, đảo ngược, xoay ngược; lộn trong ra ngoài
  Đảo (trật tự của từ...)
  (hoá học) nghịch chuyển

  Nội động từ

  (hoá học) đã nghịch chuyển

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Lật ngược, đảo ngược, lộn ngược, đổi chiều

  Giao thông & vận tải

  vòm ngửa

  Xây dựng

  đáy võng

  Giải thích EN: The base or bottom of a pipe or artificial channel.

  Giải thích VN: Đáy của ống nước hoặc kênh đào.

  máng đường ngầm
  rãnh (của) tunen
  tro bay

  Kỹ thuật chung

  cuốn ngược
  hoán vị
  nghịch chuyển
  invert sugar
  đường nghịch chuyển
  nghịch đảo
  ngược
  invert sugar
  đường chuyển hóa ngược
  đảo
  đảo ngược
  lật
  lật ngược
  lòng cống ngầm
  vòm ngược

  Kinh tế

  đảo ngược
  nghịch chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X