• /´stifn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cứng, làm cứng thêm
  Làm mạnh thêm, củng cố
  to stiffen a battalion
  củng cố một tiểu đoàn (bằng quân thiện chiến)
  to stiffen determination
  củng cố sự quyết tâm
  Làm khó khăn hơn
  Làm đặc, làm quánh (bột)

  Nội động từ

  Trở nên cứng, trở nên cứng hơn, hoá cứng
  the body stiffened
  xác chết đã cứng đờ
  Trở nên khó khăn hơn
  Trở nên đặc, trở nên quánh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cứng [làm cho cứng]

  Cơ - Điện tử

  (v) làm tăng cứng, gia cố

  Cơ khí & công trình

  tăng cứng (bằng gân)

  Kỹ thuật chung

  đặt cốt
  làm cứng
  gia cố

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  liquefy , loosen , melt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X