• /'ledʤə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kế toán) sổ cái
  (kiến trúc) phiến đá phẳng (để xây bệ thờ, xây mộ...)
  Gióng ngang (của giàn giáo)
  Cần câu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dóng ngang
  gióng ngang (giàn)

  Kỹ thuật chung

  gióng ngang

  Giải thích EN: A horizontal member, such as a piece of lumber, that helps to support a scaffolding. Also, LEDGE.

  Giải thích VN: Một bộ phận nằm ngang, ví dụ một miếng gỗ xẻ nhỏ, giúp chống đỡ một giàn giáo. Còn gọi là: LEDGE.

  sổ cái
  tà vẹt

  Kinh tế

  sổ cái (kế toán)
  detailed ledger
  sổ cái (kế toán) chi tiết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X