• /´skæfəldiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật liệu để làm giàn giáo (cột và tấm ván..)
  tubular scaffolding
  giàn ống (những ống kim loại bắt vào nhau)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cầu công tác
  giá
  giàn giáo
  arch scaffolding
  giàn giáo vòm
  bamboo scaffolding
  giàn giáo bằng tre
  bracker scaffolding
  giàn giáo kiểu công xôn
  bricklayer's scaffolding
  giàn giáo thợ xây
  erection without scaffolding
  sự lắp ráp không giàn giáo
  ladder scaffolding
  giàn giáo kiểu thang trèo
  light metal alloy scaffolding
  giàn giáo bằng hợp kim nhẹ
  light scaffolding
  giàn giáo nhẹ
  mobile scaffolding
  giàn giáo lưu động
  movable scaffolding
  giàn giáo di động
  outside scaffolding
  giàn giáo bên ngoài
  overhead protection for scaffolding
  sự bảo vệ trên giàn giáo
  pier of scaffolding
  cột giàn giáo
  pipe scaffolding
  giàn giáo dạng ống
  scaffolding bearer
  thanh đỡ ván giàn giáo
  scaffolding board
  ván giàn giáo
  scaffolding for erection work
  giàn giáo xây lắp
  scaffolding pole
  cột chống giàn giáo
  scaffolding protective net
  lưới bảo vệ giàn giáo
  scaffolding to build an arch
  giàn giáo xây vòm
  suspended scaffolding
  giàn giáo treo
  take down scaffolding
  dỡ giàn giáo
  take down scaffolding
  tháo giàn giáo
  telescopic scaffolding
  giàn giáo kiểu ống lồng
  timber scaffolding
  giàn giáo bằng gỗ
  tubular scaffolding
  giàn giáo dạng ống
  tubular steel scaffolding
  giàn giáo bằng thép dạng ống
  giàn cần cẩu
  giàn
  arch scaffolding
  giàn giáo vòm
  bamboo scaffolding
  giàn giáo bằng tre
  bracker scaffolding
  giàn giáo kiểu công xôn
  bricklayer's scaffolding
  giàn giáo thợ xây
  erection without scaffolding
  sự lắp ráp không giàn giáo
  hanging scaffolding
  giàn giá treo
  ladder scaffolding
  giàn giáo kiểu thang trèo
  light metal alloy scaffolding
  giàn giáo bằng hợp kim nhẹ
  light scaffolding
  giàn giáo nhẹ
  mobile scaffolding
  giàn giáo lưu động
  movable scaffolding
  giàn giáo di động
  outside scaffolding
  giàn giáo bên ngoài
  overhead protection for scaffolding
  sự bảo vệ trên giàn giáo
  pier of scaffolding
  cột giàn giáo
  pipe scaffolding
  giàn giáo dạng ống
  scaffolding bearer
  thanh đỡ ván giàn giáo
  scaffolding board
  ván giàn giáo
  scaffolding boards
  giàn giáo
  scaffolding for erection work
  giàn giáo xây lắp
  scaffolding pole
  cột chống giàn giáo
  scaffolding protective net
  lưới bảo vệ giàn giáo
  scaffolding to build an arch
  giàn giáo xây vòm
  suspended scaffolding
  giàn giáo treo
  take down scaffolding
  dỡ giàn giáo
  take down scaffolding
  tháo giàn giáo
  telescopic scaffolding
  giàn giáo kiểu ống lồng
  timber scaffolding
  giàn giáo bằng gỗ
  tubular scaffolding
  giàn giáo dạng ống
  tubular steel scaffolding
  giàn giáo bằng thép dạng ống
  sự dựng giàn giáo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X