• /'mænhoul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miệng cống; lỗ cống

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hố ga
  cửa nắp

  Kỹ thuật chung

  cửa kiểm tra
  cửa
  cửa cống
  cửa quan sát
  khoang
  lỗ chui
  manhole cover
  nắp đậy lỗ chui qua
  manhole cover
  nắp lỗ chui
  sewer manhole
  lỗ chui xuống cống
  lỗ nhìn
  lỗ thăm dò
  giám sát
  shallow manhole
  giếng nông giám sát
  giếng thăm
  inspection drop manhole
  giếng thăm chuyển bậc
  sewer manhole
  giếng thăm nước thải
  sewer manhole at change in line
  giếng thăm nước thải chỗ chuyển dòng
  giếng thăm dò
  miệng
  cable manhole
  miệng cáp
  interceptor manhole
  miệng cống kiểu xifông
  miệng cống
  interceptor manhole
  miệng cống kiểu xifông
  miệng cống, lỗ cống

  Giải thích EN: A vertical hole with a removable cover through which a person may enter a sewer or boiler for maintenance. Giải thích VN: Một lỗ theo chiều thẳng đứng với một nắp đạy dời đi được mà qua đó một người có thể đi vào một cống hay nồi chưng để bảo trì.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X