• /¸metə´mɔ:fouz/

  Thông dụng

  Động từ

  Biến hình; biến hoá
  to metamorphose a lion into an elephant
  biến con sư tử thành con voi
  the prince metamorphosed immediately into a butterfly
  vị hoàng tử lập tức biến thành con bướm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hóa thành

  Kỹ thuật chung

  biến chất
  biến hình

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  stagnate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X