• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Micrôfim; vi phim

  Ngoại động từ

  Chụp dưới dạng vi phim

  Xây dựng

  microfim
  first generation microfilm
  microfim thế hệ đầu
  microfilm copy
  bản sao microfim
  microfilm duplicator
  máy sao chụp microfim
  microfilm enlarger
  máy phóng đại microfim
  microfilm in lengths
  đoạn microfim
  microfilm reader
  máy đọc microfim
  microfilm reader
  thiết bị đọc microfim
  microfilm viewer
  máy đọc microfim
  microfilm viewer
  thiết bị đọc microfim
  microfilm-enlarging device
  máy phóng đại microfim
  roll microfilm
  microfim cuộn
  second-generation microfilm
  microfim thế hệ thứ hai
  sheet microfilm
  microfim khổ chuẩn

  Điện lạnh

  micrô phim

  Kỹ thuật chung

  vi phim
  Computer Input by Microfilm (CIM)
  đầu vào máy tính vào vi phim
  Computer Output on Microfilm (COM)
  đầu ra máy tính trên vi phim
  computer output on microfilm (COM)
  điện toán suất trong vi phim
  microfilm copy
  bản sao vi phim
  microfilm of insurance fund
  vi phim bảo quản trong kho
  microfilm of insurance fund
  vi phim lưu trữ
  microfilm recorder
  máy ghi vi phim
  vi sao chép

  Kinh tế

  vi phim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X