• (đổi hướng từ Lengths)
  /leɳθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bề dài, chiều dài, độ dài
  at arm's length
  cách một sải tay

  Cấu trúc từ

  to keep someone at arm's length
  tránh không làm thân với ai
  at length
  sau hết, cuối cùng
  Đầy đủ chi tiết
  Trong một thời gian dài
  at full length
  hoàn toàn đầy đủ, không rút gọn, không cắt xén; không viết tắt (chữ viết)
  Nằm dài
  at some length
  với một số chi tiết
  to fall at full length
  to measure one's length
  Ngã sóng soài
  the length and breadth of sth
  ngang dọc khắp cái gì
  to go to any length
  làm bất cứ cái gì có thể; không e dè câu nệ; không có gì có thể cản trở được
  to go the whole length of it
  Xem go
  to go to the length of thinking that
  đi đến chỗ nghĩ rằng...
  to win by a length
  hơn một thuyền; hơn một ngựa; hơn một xe... (trong những cuộc đua thuyền, ngựa, xe đạp...)

  Xây dựng

  chiều dài
  actual buckling length (ofcolumn)
  chiều dài tự do khi uốn dọc (cột)
  anchorage length
  chiều dài neo (cốt thép)
  angle of twist per unit length
  độ xoắn trên đơn vị chiều dài
  backwater length
  chiều dài xoáy nước
  bearing length
  chiều dài bộ phận đỡ
  bearing length
  chiều dài ngàm (của dầm)
  bond length
  chiều dài dính bám
  bucking length
  chiều dài mất ổn định
  bucking length
  chiều dài tới hạn
  buckling length
  chiều dài uốn dọc
  clear length
  chiều dài tĩnh
  crack length
  chiều dài vết nứt
  design length
  chiều dài thiết kế
  design length
  chiều dài tính toán
  developable length
  chiều dài khai triển
  effective column length
  chiều dài có ích của cột
  effective length
  chiều dài dùng được
  effective length
  chiều dài quy đổi
  effective length
  chiều dài tính
  embedded length
  chiều dài neo
  embedded length of bar
  chiều dài neo của thanh thép
  embedment length
  chiều dài chôn
  embedment length
  chiều dài chôn ngầm
  equivalent embedment length
  chiều dài bám dính tương đương
  equivalent length
  chiều dài tương đương
  equivalent length (ofduct)
  chiều dài tương đương (của đường ống)
  foundation pile with great free length
  cọc móng có chiều dài tự do lớn
  full-length pipe
  cọc có đủ chiều dài
  hydraulic jump length
  chiều dài bước nhảy thủy lực
  length of a curve
  chiều dài đường cong
  length of cantilever
  chiều dài côngxon
  length of foundation
  chiều dài của móng
  length of haul
  chiều dài vận chuyển
  length of hydraulic jump
  chiều dài bước nhảy thủy lực
  length of hydraulic jump
  chiều dài nước nhảy
  length of lay
  chiều dài bên cáp
  length of lay
  chiều dài bên thừng
  length of penetration (ofpile)
  chiều dài cọc hạ vào đất
  length of restraint
  chiều dài ngàm
  length of shakes
  chiều dài vết nứt (trong gỗ)
  load per unit length
  tải trọng trên đơn vị chiều dài
  loaded length (inmeters)
  chiều dài đặt tải (tính bằng mét)
  navigation clearance length
  chiều dài thông thủy
  overall length
  chiều dài tổng thể
  overflow length
  chiều dài nước tràn
  overhanging length
  chiều dài tự do
  panel length
  chiều dài đốt giàn
  runway length
  chiều dài đường băng (cất-hạ cánh)
  storage length
  chiều dài xe chờ
  theoretical length
  chiều dài lý thuyết
  through track length
  chiều dài đường thông xe
  total route length
  tổng chiều dài tuyến
  unbraced length
  chiều dài tự do (không có ràng buộc)
  unsupported length
  chiều dài mút thừa (kiểu côngxon)
  weld length
  chiều dài đường hàn
  độ choán

  Kỹ thuật chung

  bề dài
  khoảng cách
  focal length
  khoảng cách tiêu điểm
  inside length of a link
  khoảng cách má xích
  length corrections
  sự điều chỉnh khoảng cách
  length of coupler-head centre
  khoảng cách tính tới tâm lưỡi móc
  độ dài
  độ dài từ
  đoạn
  braking length
  đoạn đường hãm
  cable length
  đoạn cáp (tàu thủy)
  cutting-to-length
  sự cắt phân đoạn
  driving free length
  đoạn tự do chủ động
  lap length
  đoạn dài chập vào nhau
  length of overhang
  đoạn chìa tầm với
  plateau length
  độ dài của đoạn bằng
  rail length
  đoạn ray
  starting length
  đoạn đường khởi động
  tangent length
  chiều dài đoạn đường thẳng
  to cut to length
  cắt thành từng đoạn
  track length laying
  sự đặt các đoạn đường
  track length laying
  sự rải các đoạn đường
  transition length
  đoạn dài chuyển tiếp
  unsupported length
  đoạn chìa tầm với
  miếng

  Kinh tế

  bề dài
  chiều dài
  length over all
  chiều dài tối đa
  overall length
  tổng chiều dài
  standard length
  chiều dài tiêu chuẩn
  cự ly
  độ dài

  Nguồn khác

  • length : Corporateinformation

  Địa chất

  chiều dài, độ dài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X