• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  thống nhất, hợp nhất

  clear and unified response: Sự đáp trả rõ ràng và thống nhất


  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  được thống nhất hóa

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  được thống nhất

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hợp nhất
  UML (unifiedmodeling language)
  ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất
  unified architecture
  kiến trúc hợp nhất
  unified Chinese character
  kí tự tiếng Trung hợp nhất
  Unified Network Management Architecture (UNMA)
  cấu trúc quản lý mạng hợp nhất
  unified propulsion
  lực đẩy hợp nhất
  Unified S-Band (U-SB)
  Băng S hợp nhất
  Unified S-Band Equipment (USBE)
  Thiết bị băng S hợp nhất
  unified, modeling language (UML)
  ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất
  Wireless Unified Messaging Platform (WUMP)
  nền tảng nhắn tin hợp nhất qua vô tuyến
  duy nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X