• /prə´lifəreit/

  Thông dụng

  Động từ

  (sinh vật học) nảy nở, tăng nhanh lên nhanh chóng về số lượng (tế bào..)
  Sinh sôi nẩy nở, tăng lên nhiều, sản sinh ra nhanh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sinh sôi

  Kinh tế

  nảy nở
  tăng nhanh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X