• /mə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất nhựa thơm

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất nhựa thơm

  Giải thích EN: A fragrant gum resin obtained from certain small trees of the genus Commiphora, found in Africa and Arabia; used since ancient times in making perfumes and incense. Giải thích VN: Loại nhựa gôm rất thơm thu được từ các cây nhỏ thuộc loài Commiphora, sống ở Châu phi và Ả rập, từ lâu đã được sử dụng làm nước hoa và hương trầm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X