• (đổi hướng từ Mysteries)
  /'mistəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều huyền bí, điều thần bí
  the mystery of nature
  điều huyền bí của tạo vật
  the power of mystery
  sức mạnh của sự huyền bí


  Bí mật, điều bí ẩn
  to make a mystery of something
  coi cái gì là một điều bí mật
  ( số nhiều) (tôn giáo) nghi lễ bí truyền, nghi thức bí truyền
  Kịch tôn giáo (thời Trung cổ)
  Tiểu thuyết thần bí; truyện trinh thám

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điều huyền bí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X