• /'neilə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ làm đinh
  Đồ vật hoàn hảo; tay cừ khôi, người tài ba
  he is a nailer at billiards
  hắn ta là một tay chơi bi a cừ khôi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dải đóng đinh
  tấm đệm đóng đinh

  Giải thích EN: A strip or block of wood that is used as a backing under objects or surfaces through which nails are driven. Giải thích VN: Một thanh hoặc tấm gỗ được sử dụng như phần đệm dưới các vật liệu hoặc bề mặt để đóng đinh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X