• /´maidful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lưu tâm; quan tâm
  to be mindful of one's duties
  biết lo bổn phận của mình
  to be mindful of one's family
  quan tâm đến gia đình; biết lo cho gia đình


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X