• Kỹ thuật chung

  điều khiển mạng
  Common Channel Signalling Network Control (CCNC)
  điều khiển mạng báo hiệu kênh chung
  GateWay Network Control Programme (GWNCP)
  chương trình điều khiển mạng cổng nối
  IBM Network Control Program
  chương trình điều khiển mạng của IBM
  local network control program
  chương trình điều khiển mạng cục bộ
  Multipoint Network Control System (MNCS)
  hệ thống điều khiển mạng đa điểm
  NC (networkcontrol)
  sự điều khiển mạng
  NCC (networkcontrol center)
  trung tâm điều khiển mạng
  NCP (networkcontrol program)
  chương trình điều khiển mạng
  NCP (networkcontrol Protocol)
  giao thức điều khiển mạng
  Network computing system /network control system (NCS)
  hệ thông tính toán mạng /hệ thống điều khiển mạng
  network control (NC)
  sự điều khiển mạng
  Network control and management system (NCMS)
  hệ thống quản lý và điều khiển mạng
  Network control block (NCB)
  khối điều khiển mạng
  Network control centre (NCC)
  trung tâm điều khiển mạng
  network control channel
  kênh điều khiển mạng
  Network Control Interface channel (NCIC)
  kênh giao diện điều khiển mạng
  Network control language (NCL)
  ngôn ngữ điều khiển mạng
  network control mode
  chế độ điều khiển mạng
  network control phase
  pha điều khiển mạng
  Network control point /processor /program/protocol (IBM) (NCP)
  điểm/Bộ xử lý /chương trình /Giao thức (IBM) điều khiển mạng
  network control processor
  bộ xử lý điều khiển mạng
  network control program
  chương trình điều khiển mạng lưới
  network control program (NCP)
  chương trình điều khiển mạng
  Network control program /virtual Storage (NCP/VS)
  chương trình điều khiển mạng /bộ nhớ ảo
  network control program major node
  nút chính chương trình điều khiển mạng
  network control program node
  nút chương trình điều khiển mạng
  network control program station
  trạm chương trình điều khiển mạng
  network control Protocol (NCP)
  giao thức điều khiển mạng
  network control statement
  lệnh điều khiển mạng
  network control station
  trạm điều khiển mạng
  Network control Terminal (NCT)
  đầu cuối điều khiển mạng
  remote network control program
  chương trình điều khiển mạng từ xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X