• /´mʌlti¸pɔint/

  Kỹ thuật chung

  đa dạng
  đa điểm
  centralized multipoint facility
  phương tiện đa điểm tập trung
  Dynamic Multipoint Bridging (DMB)
  bắc cầu đa điểm động
  Local Multipoint Distribution System (LMDS)
  hệ thống phân bổ đa điểm cục bộ
  Multipoint Binary File Transfer (MBFT)
  truyền tệp nhị phân đa điểm
  Multipoint Command Visualization (MCV)
  hình tượng hóa lệnh đa điểm
  Multipoint Communication Service (MCS)
  dịch vụ truyền thông đa điểm
  Multipoint Conference Unit (MCU)
  khối hội nghị đa điểm
  multipoint connection
  kết nối đa điểm
  multipoint connection
  sự nối kết đa điểm
  Multipoint Control Unit (MCU)
  bộ (thiết bị) điều khiển đa điểm
  Multipoint Controller (MC)
  bộ điều khiển đa điểm
  Multipoint Distribution Services (MDS)
  các dịch vụ phân bố đa điểm
  Multipoint Junction Unit (MJU)
  khối tiếp giáp đa điểm
  Multipoint Network Control System (MNCS)
  hệ thống điều khiển mạng đa điểm
  Multipoint Processor (MP)
  bộ xử lý đa điểm
  Multipoint Remote Procedure Call (MRPC)
  cuộc gọi thủ tục đầu xa đa điểm
  Multipoint video Distribution system (MVDS)
  Hệ thống phân bố Video đa điểm
  Point to Multipoint (PMP)
  điểm tới đa điểm
  Point to Multipoint (PTMPT)
  điểm nối đa điểm
  point-to-multipoint (p2mp)
  điểm nối đa điểm
  point-to-multipoint operation
  vận hành điểm-đa điểm
  Short message delivery multipoint bearer service (SMDM)
  dịch vụ mang đa điểm của phát tin nhắn
  nhiều điểm
  multipoint configuration
  cấu hình nhiều điểm
  multipoint connection
  đường liên kết nhiều điểm
  multipoint connection
  đường truyền nhiều điểm
  multipoint connection
  sự nối nhiều điểm
  multipoint gluing machine
  máy dán nhiều điểm
  multipoint line
  đường truyền nhiều điểm
  multipoint link
  đường liên kết nhiều điểm
  multipoint link
  đường truyền nhiều điểm
  multipoint network
  mạng nhiều điểm
  multipoint temperature recorder
  nhiệt kế tự ghi nhiều điểm
  multipoint temperature recorder
  máy ghi nhiệt độ nhiều điểm
  point to multipoint
  điểm tới nhiều điểm
  point to multipoint
  điểm-nhiều điểm
  rotary multipoint cutter
  dao quay nhiều điểm
  nhiều vị trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X