• /in´væli¸deit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm mất hiệu lực
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho không có căn cứ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phế bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X