• (đổi hướng từ Oars)
  /ɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mái chèo
  Người chèo thuyền, tay chèo
  (nghĩa bóng) cánh (chim); cánh tay (người); vây (cá)
  Đưa ra một ý kiến, lời khuyên

  Động từ

  Xen vào, can thiệp
  (thơ ca) chèo thuyền, chèo

  Cấu trúc từ

  to be chained to the oar
  bị bắt và làm việc nặng và lâu
  to have an oar in every man's boat
  hay can thiệp vào chuyện của người khác
  to pull a good oar
  Xem pull
  to put in one's oar
  Xem put
  to oar one's arms
  vung tay, khoát tay

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mái chèo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X