• //prəˈpɛl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đẩy đi, đẩy tới ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  a boat propelled by oars
  thuyền được đẩy đi bằng mái chèo
  to propelled him towards a life of crime
  đẩy nó vào một cuộc sống tội lỗi

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  hinder , hold , keep

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X