• Điện

  sợi (cáp) quang

  Kỹ thuật chung

  cáp quang
  optical fibre connector
  đầu nối cáp quang
  optical fibre coupler
  bộ ghép cáp quang
  optical fibre link
  đường liên kết cáp quang
  optical fibre splice
  mối ghép cáp quang
  sợi truyền sáng
  optical fibre cable
  cáp sợi truyền sáng
  sợi quang
  Next generation Optical Fibre (NGOF)
  cáp sợi quang thế hệ sau
  Optical Fibre Amplifier (OFA)
  bộ khuếch đại cáp sợi quang
  optical fibre cable
  cáp sợi quang
  optical fibre cable , optical fibers cable
  cáp sợi quang
  optical fibre connector
  bộ nối sợi quang
  optical fibre connector
  đầu nối sợi quang
  optical fibre coupler
  bộ ghép sợi quang
  optical fibre link
  đường liên kết sợi quang
  optical fibre pigtail
  dây mềm đầu cuối sợi quang
  optical fibre pigtail
  phần tử đầu cuối sợi quang
  optical fibre splice
  đầu nối sợi quang
  optical fibre splice
  sự ghép nối sợi quang
  Optical Fibre System Test Procedure (OFSTP)
  thủ tục đo thử các hệ thống cáp sợi quang
  optical fibre transmission
  sự truyền bằng sợi quang
  Plastic Optical Fibre (POF)
  cáp sợi quang bằng chất dẻo
  single mode optical fibre
  sợi quang đơn kiểu (dao động)
  sợi thủy tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X