• /splais/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) sự nối bện (hai đầu dây thừng); chỗ nối bện
  Sự nối; sự ghép (hai mảnh gỗ, phim, băng từ..); chỗ nối, chỗ ghép
  to sit on the splice
  (thể dục,thể thao), (từ lóng) chơi thế thủ, giữ thế thủ ( crickê)

  Ngoại động từ

  (hàng hải) nối bện (hai đầu dây thừng)
  Nối, ghép (hai mảnh gỗ, phim, băng từ..)
  splice the mainbrace
  (thông tục) (đùa cợt) khao rượu
  get spliced
  (thông tục) lấy vợ/chồng
  when did they get spliced?
  họ lấy nhau bao giờ?

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Mối nối đối đầu, mối nối chập đầu, (v) nối đốiđầu, nối chập đầu

  Giao thông & vận tải

  chỗ chập đầu (cáp)
  chỗ dán
  nối chập đầu
  mối nối đầu

  Xây dựng

  nối bện
  nối dài ra
  nối liên kết
  sự nối bện (thừng)
  tăng (cường)

  Điện

  bộ nối đối đầu
  mối nối dây

  Giải thích VN: Chỗ nối hai dây dẫn điện vào với nhau.

  Kỹ thuật chung

  bện
  bộ ghép
  bộ nối
  chỗ ghép
  chỗ nối
  kết hợp
  đầu nối
  điểm dán
  đối đầu
  gắn
  ghép nối
  fiber optic splice
  sự ghép nối sợi quang
  fibreoptic splice
  sự ghép nối sợi quang
  optical fiber splice
  sự ghép nối sợi quang
  optical fibre splice
  sự ghép nối sợi quang
  optical splice
  sự ghép nối quang
  splice joint
  mối ghép nối
  ghép
  fiber -optic splice
  mối ghép cáp quang
  fiber optic splice
  sự ghép nối sợi quang
  fibre - optic splice
  mối ghép cáp quang
  fibreoptic splice
  sự ghép nối sợi quang
  fusion splice
  mối ghép bằng nóng chảy
  loop splice plate (LSP)
  tấm ghép vòng lặp
  LSP (loopsplice plate)
  tấm ghép mạch vòng
  mechanical splice
  mối ghép cáp cơ khí
  mechanical splice
  mối ghép cơ học
  optical fiber splice
  mối ghép cáp quang
  optical fiber splice
  sự ghép nối sợi quang
  optical fibre splice
  mối ghép cáp quang
  optical fibre splice
  sự ghép nối sợi quang
  optical splice
  sự ghép nối quang
  pile splice
  sự ghép cọc
  splice box
  hộp ghép
  splice joint
  mối ghép nối
  splice plate
  tấm ghép
  step splice
  mối ghép chồng có bậc
  nối
  nối bện, nối ghép

  Giải thích EN: To join or unite; a joint or union; specific uses include: to weave together two components, such as two pieces of rope, in order to form an uninterrupted length.

  Giải thích VN: Kết nối, hoặc làm hợp nhất: sự nối hoặc sự kiên kết; trong trường hợp cụ thể mang các nghĩa sau: đan, kết hai bộ phận với nhau, để tạo ra một đoạn liên tục.

  nối dài
  nối đối đầu
  nối ghép
  mối ghép
  fiber -optic splice
  mối ghép cáp quang
  fibre - optic splice
  mối ghép cáp quang
  fusion splice
  mối ghép bằng nóng chảy
  mechanical splice
  mối ghép cáp cơ khí
  mechanical splice
  mối ghép cơ học
  optical fiber splice
  mối ghép cáp quang
  optical fibre splice
  mối ghép cáp quang
  splice joint
  mối ghép nối
  step splice
  mối ghép chồng có bậc
  mối liên kết
  mối nối
  mối nối đối đầu
  sự bện
  sự ghép nối
  fiber optic splice
  sự ghép nối sợi quang
  fibreoptic splice
  sự ghép nối sợi quang
  optical fiber splice
  sự ghép nối sợi quang
  optical fibre splice
  sự ghép nối sợi quang
  optical splice
  sự ghép nối quang
  sự nối
  sự nối chồng
  rail splice
  sự nối chồng ray
  tiêu
  tấm nối

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  divide , separate , sever

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X