• /speit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ùn lên, sự dồn lên nhanh và đột ngột (của một công việc..)
  a spate of orders
  đơn đặt hàng đến tới tấp
  Nước lên, nước lụt; mùa nước
  river is in spate
  sông đang mùa nước
  Mưa lũ
  Khối lượng lớn, nhiều
  to have a spate of work
  công việc ngập đến tận mắt
  to utter a spate of words
  nói một tràng dài
  in spate
  dâng lũ (về một con sông..)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nước lên
  river in spate
  sông đang mùa nước lên
  nước lũ
  mưa lớn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X