• /ou/

  Thông dụng

  Động từ

  Nợ, hàm ơn
  I owe you for your services
  tôi chịu ơn anh về những việc anh giúp
  Có được (cái gì...), nhờ ở (ai)
  we owe to Newton the principle of gravitation
  chúng ta có nguyên lý về trọng lực là nhờ ở Niu-tơn
  to owe somebody a grudge
  như grudge
  the world owes one a living
  như world

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế) mắc nợ; có trách nhiệm

  Kinh tế

  thiếu (tiền) nợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X