• /mait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần nhỏ
  mite of consolation
  một chút an ủi
  to contribution one's mite to...
  góp phần nhỏ vào...
  the widow's mite
  lòng thảo của người nghèo, của ít lòng nhiều
  Vật nhỏ bé; (thân mật) em bé
  poor little mite
  em bé đáng thương
  (động vật học) bét, ve
  (từ cổ,nghĩa cổ) đồng tiền trinh
  not a mite
  (thông tục) không một chút nào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X