• /´plɔtə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người âm mưu, kẻ bày mưu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Máy xác định tọa độ, máy vẽ đồ thị

  Toán & tin

  cái vẽ đường cong
  người vẽ đồ thị
  máy ghi tọa độ
  máy vẽ, plotter
  Hewlett Packard Plotter Control Language (HP-PCL)
  Ngôn ngữ điều khiển máy vẽ (Plotter) của Hewlett Packard

  Xây dựng

  mưu đồ viên
  graph plotter
  mưu đồ viên đồ thị
  plotter font
  bộ chữ mưu đồ viên

  Điện

  máy vẽ (sơ đồ)

  Kỹ thuật chung

  người đo vẽ
  máy đo vẽ
  máy vẽ

  Giải thích VN: Một máy in tạo ra các hình chất lượng cao bằng cách di chuyển các bút mực trên mặt giấy. Máy in di chuyển bút theo sự điều khiển của máy tính nên việc in thực hiện tự động. Các máy vẽ được dùng rộng rãi trong công tác thiết kế bằng máy tính và đồ họa biểu diễn.

  máy vẽ đồ thị

  Giải thích EN: An automatically controlled writing instrument that draws a dependent variable on a display board in relation to one or more independent variables.. Giải thích VN: Một thiết bị viết tự động điều chỉnh nó có thể vẽ được nhiều mẫu độc lập trên bảng hiển thị liên quan tới một hay nhiều biến thiên phụ thuộc..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X