• /plau/

  Thông dụng

  Cách viết khác plow

  Danh từ

  Cái cày; công cụ giống như cái cày (máy xúc tuyết..)
  a snow-plough
  máy xúc tuyết
  (thiên văn học) ( the Plough) chòm sao Đại Hùng (như) Charles'sỵWain, (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như the Big Dipper
  Đất đã cày
  100 hectares of plough
  100 hecta đất đã cày
  (điện học) cần (tàu điện...)
  (từ lóng) sự đánh trượt, sự đánh hỏng (học sinh thi); sự trượt, sự hỏng (thi)
  under the plough
  đất trồng
  to put one's hand to the plough
  bắt tay vào việc

  Ngoại động từ

  Cày (một thửa ruộng, một luống cày)
  plough a field
  cày một đám ruộng
  Xới (một đường)
  Đánh hỏng ai (thi cử)
  Cày lấp (đất..); tái đầu tư (lợi nhuận..)
  Rẽ (sóng) (tàu...)
  Chau, cau (mày)
  to plough one's brows
  chau mày
  (từ lóng) đánh trượt, đánh hỏng (học sinh thi)
  to be ploughed; to get ploughed
  bị đánh trượt
  Đi khó nhọc, lặn lội
  to plough one's way through the mud
  lặn lội qua bãi đất bùn
  plough a lonely furrow
  làm đơn thương độc mã

  Nội động từ

  Cày
  ( + on) rẽ sóng đi
  the ship ploughs
  con tàu rẽ sóng đi
  ( + through) (nghĩa bóng) lặn lội, cày
  to plough through the mud
  lặn lội qua bãi bùn
  to plough through a book
  đọc kỹ một quyển sách
  to plough back
  cày lấp (cỏ để bón đất)
  (nghĩa bóng) tái đầu tư (lợi nhuận vào một ngành kinh doanh)
  to plough down
  cày vùi (rễ, cỏ dại)
  to plough out (up)
  cày bật (rễ, cỏ dại)
  to plough the sand(s)
  lấy gậy đập nước, phí công dã tràng xe cát

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Cái bào rãnh, cái bào xoi, cái cày

  Hóa học & vật liệu

  sự cày mòn

  Xây dựng

  sự gạt

  Kỹ thuật chung

  bào soi rãnh hẹp
  cái bào rãnh
  cái bào xoi
  cày
  khe
  khe nứt
  đất đã cày
  đường soi
  lưỡi cày
  plough anchor
  neo hình lưỡi cầy
  máng nhỏ
  máy cày
  máy gạt
  máy san
  mộng
  plough plane
  mộng soi rãnh
  mộng soi rãnh
  rãnh nhỏ
  sự xẻ rãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X