• (đổi hướng từ Sand(s)

  Thông dụng

  /sænd/

  Danh từ

  Cát
  ( số nhiều) bãi cát, lớp cát (ở dưới đáy); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bãi biển
  (thông tục) tính kiên định; sức chịu đựng; lòng can đảm
  Màu cát
  numberless as the sand(s)
  vô số, hằng hà sa số
  the sands are running out
  sắp đến lúc

  Ngoại động từ

  Đổ cát, phủ cát, rải cát
  Trộn cát (vào đường, vào len) để gian lận
  Đánh bóng bằng cát

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cát

  Cơ khí & công trình

  hỗn hợp làm khuôn

  Toán & tin

  cọ bằng cát
  đổ cát
  trộn cát

  Xây dựng

  đánh bóng (giấy ráp)
  lấp cát
  màu cát

  Y học

  cát

  Kỹ thuật chung

  chà
  dải cát
  đánh bằng giấy nhám
  bãi cát
  mài bằng cát
  phủ cát
  sự lấy mẫu

  Kinh tế

  rắc đường cát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ammophilous , arena (med.). associatedwords: dune , arenarious , arenicolous , burst , downs , eschar , kame , medano , os , psammophilous , quicksand , sabulosity (sandiness) , sandy soil , silica , silt , syrtis , warp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X