• /plau/

  Thông dụng

  Cách viết khác plough

  Như plough

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cái bào soi
  cái đẩy tuyết

  Kỹ thuật chung

  bào xoi rãnh hẹp
  cái bào rãnh
  cái cày
  cái cày tuyết
  cày
  khe
  khe nứt
  đường soi
  máng nhỏ
  mộng
  plow plane
  mộng soi rãnh
  mộng soi rãnh
  rãnh nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  fill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X