• /´predi¸keit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) vị ngữ
  (triết học) điều đã được xác nhận, điều khẳng định
  Tính chất, thuộc tính

  Ngoại động từ

  Xác nhận, khẳng định
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ( + upon) dựa vào, căn cứ vào

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) vị từ
  induction predicate
  vị từ quy nạp
  numerical predicate
  vị từ số
  partial predicate
  vị từ bộ phận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X