• /prɛ.ˈstɪ.dʒəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có uy tín, có thanh thế; đem lại uy tín, đem lại thanh thế

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X