• Kỹ thuật chung

    kính thiên văn dùng lăng kính

    Giải thích EN: An instrument that determines the exact astronomical position of stars at a designated time, using a pan of mercury to form an artificial horizon and a prism positioned in front of a horizontal telescope. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để xác định vị trí chính xác của các ngôi sao trong thiên văn ở một thời điểm, sử dụng một đĩa thủy ngân tạo nên một đường ngang nhân tạo và một lăng kính đặt đằng trước một kính thiên văn nằm ngang.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X