• /proʊˈkyʊər, prəˈkyʊər/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Kiếm, thu được, mua được (vật gì)
  to procure employment
  kiếm việc làm
  Tìm (đàn bà, con gái) để cho làm đĩ
  (từ cổ,nghĩa cổ) đem lại, đem đến (một kết quả...)

  Nội động từ

  Dắt gái, làm ma cô

  Danh từ

  Procuring

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  give away , have , lose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X