• Kỹ thuật chung

    máy đo độ cao bằng xung

    Giải thích EN: An instrument that measures the altitude of an aircraft, in which radar signals are transmitted in short pulses, and the time delay between the leading edge of the pulse and the pulse returned from the ground is measured to calculate altitude. Giải thích VN: Một dụng cụ đo độ cao của một phi cơ trong đó các tín hiệu rađa được phát dưới dạng các xung ngắn, và thời gian trễ giữa biên đầu của xung và xung phản xạ từ mặt đất được đo để tính độ cao.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X