• /dru:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dáng gục xuống, dáng cuối xuống, dáng rũ xuống
  Vẻ ủ rũ; sự chán nản
  Sự hạ giọng

  Nội động từ

  Ngả xuống, rũ xuống, gục xuống (vì mệt nhọc...)
  Nhìn xuống (mắt, đầu...)
  (thơ ca) chìm xuống, lặn xế (mặt trời...)
  Ủ rũ; chán nản
  Cúi, gục (đầu...) xuống

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  độ chúc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  inflate , rise

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X