• Hóa học & vật liệu

  nguồn nhiên liệu có thể tái chế

  Giải thích EN: A natural resource that can be replenished by natural means at rates comparable to its rate of consumption, such as food production by photosynthesis. Giải thích VN: Một nguồn nguyên liệu tự nhiên có thể được bổ sung bằng biện pháp tự nhiên với tỷ lệ so sánh với tỷ lệ đã tiêu thụ, ví dụ như sản xuất thực phẩm bằng phương pháp quang hợp.

  Kinh tế

  tài nguyên có thể hồi sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X