• /´restlesnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không nghỉ, sự không ngưng
  Tình trạng không nghỉ được, tình trạng không ngủ được, sự thao thức
  Sự bồn chồn, sự áy náy, tình trạng không yên, tình trạng luôn luôn động đậy, sự hiếu động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X