• /səb´dju:d/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dịu; khẽ
  a subdued conversation
  một cuộc trò chuyện khẽ khàng
  subdued lighting
  ánh sáng dịu
  Thờ ơ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bị làm mềm đi
  dịu đi (ánh sáng, âm thanh)

  Kỹ thuật chung

  bị phong hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X