• /´raivəlri/

  Thông dụng

  Cách viết khác rivalship

  Danh từ

  Sự cạnh tranh, sự kình địch, sự đua tài, sự ganh đua
  to enter into rivalry with someone
  kình địch với ai, cạnh tranh với ai

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đối đầu
  sự cạnh tranh
  thi đua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X